Historie střelectví v Březolupech začíná v roce 1971, kdy vznikl oddíl střelců z malorážek při ZO Svazarmu Březolupy. Prvním vedoucím byl ustanoven pan Rudolf Joch. V 70. a 80. letech byl střelecký sport v Březolupech velmi úspěšný. Dobré výsledky členů na závodech, početná mládežnická základna, byla vybudována nová střelnice v lokalitě Chrástka. Je třeba se zmínit i o pořádání závodů na okresní, krajské i celostátní úrovni. Příkladem je závod ve vzduchovkových disciplínách VC Březolup – Zlatá diabolka. Svou velikostí patřil mezi největší střelecké závody v ČSSR, s účastí reprezentace, střelců z maďarského klubu Fég Budapest a německého Velmaru. Rekordní účast 263 střelců na Zlaté diabolce byla v roce 1978. Po roce 1989 a ukončení činnosti Svazarmu, přišla léta malého zájmu o sportovní střelbu.

V roce 1991 vzniká nový Sportovně střelecký klub Březolupy, který je součástí STSČ Březolupy. Zabývá se především střelbou ISSF v puškových disciplínách.

V roce 1999 jsme navázali na tradice práce s mládeží a obnovili oddíl mládeže. Po letech práce se nám podařilo vychovat střelce, kteří startují v Českém poháru talentované mládeže, Kontrolních závodech reprezentace a Mistrovství ČR ve sportovní střelbě. Nejlepší střelci jsou podle výkonosti zařazeni v Regionálním střeleckém centru mládeže Ostrava, kde je jim poskytována další podpora.

V roce 2015 se stáváme pobočným spolkem Českého střeleckého svazu s novým názvem ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub Březolupy.

Hlavní činností klubu je zejména střelba mládeže ze vzduchových a malorážových zbraní. Pravidelně se zúčastňujeme střeleckých soutěží všech kategorií a pravidelná, kvalitní a intenzivní práce s mládeží se projevuje i ve výsledcích.

Připomeňme si největší úspěhy našich členů – v roce 2012 získala naše střelkyně Kateřina Kolková v žákovské kategorii VzPu 30 ran leže do 12 let titul Mistra republiky. V roce 2014 dosáhl Radek Ondrašík 2. místo ve finále ČPTM ve VzPu 40 ran. V roce 2016 Kateřina Kolková dosáhla vítězství ve finále ČPTM v disciplínách sportovní malorážka 3x 20 ran i v disciplíně sportovní malorážka 60 ran leže, které potvrdila ve stejném roce 2. místem v SM 3×20 na MČR. V roce 2020 se opět podařilo získat kvalitní umístění – František Schröpfer vyhrál ve finále ČPM disciplínu SM 3×20 ran, tento výsledek potvrdil na MČR umístěním na 3. místě v disciplíně SM 3×20 i SM 60 ran leže. Začínáme jezdit i na zahraniční závody – v roce 2020 se František Schröpfer umístil v mezinárodní konkurenci na IWK Lapua Berlín na 2.místě ve VzPu 60 ran a na 3. místě v LM 3×40 ran. I v roce 2021 se nám podařilo získat kvalitní umístění – František Schröpfer umístil jako junior na 2. místě ve VzPu 60 na Mistrovství Slovenské republiky dále na MSR kulové zbraně skončil na 2.místě v LM 3×40 a stal se Mistrem Slovenska v LM 60 leže. V roce 2021 se Kateřina Popelková umístila ve finále ČPM v disciplíně VzPu 40 na 2.místě a na MČR v téže disciplíně se stala Mistrem České republiky. I v roce 2022 pokračují úspěchy našich mladých střeclů – junior František Schröpfer se umístil na MČR vzduchové zbraně ve VzPu 60 na 3.místě a stal se Mistrem Slovenska ve vzduchových zbraních ve VzPu 60. Ve stejném roce 2022 obsadil František Schröpfer na Akademickém MČR druhé místo v disciplíně LM 60 a na MČR v téže disciplíně 3.místo.

V letech 2017, 2019 a 2022 se naši členové zúčastnili Letních olympiád dětí a mládeže, kde reprezentovali Zlínský a Olomoucký kraj.

K těmto kvalitním výsledkům přispívají svojí prací trenéři klubu pánové Zdeněk Jančara a Radek Ondrašík starší, kteří věnují mladým střelcům hodně svého volného času.

K rozvoji a propagaci střeleckého sportu v našem regionu přispíváme pořádáním závodů ve sportovní střelbě. Jeden z našich závodů ze vzduchových zbraní Zlatá diabolka je nejstarším střeleckým kláním ve Zlínském kraji (v roce 2020 proběhl již 50. Ročník). V posledních letech využíváme na našich závodech elektronická terčová zařízení, která umožní jejich účastníkům se lépe připravit na závody nejvyšší kategorie. Na naše závody začínají opět jezdit zahraniční střelci ze Slovenska. V roce 2015 jsme obnovili tradici Dukelského závodu branné zdatnosti pro žáky ZŠ Březolupy. Závod se ve spolupráci s vedením ZŠ a OÚ Březolupy uskutečňuje v areálu a okolí sportovní střelnice. 

Areál sportovní střelnice není využíván jen členy našeho klubu, ale také členy Klubu vojáků v záloze Březolupy a střeleckou veřejností.

Střelba mládeže je především celoroční střelba ze vzduchových zbraní na kryté střelnici, která musí splňovat požadavky pravidel sportovní střelby ISSF. Doposud k tomu využíváme sportovní halu obce Březolupy, toto využití je však časově omezené. Z těchto důvodů se intenzivně realizuje přístavba stávající střelnice (je před dokončením) tak, aby byla vybudována vzduchovková střelnice pro tréninkovou i závodní činnost. Počítáme se zvýšením počtu tréninkových dnů, tato skutečnost může mít vliv na další zvýšení výkonnosti našich svěřenců.

Pro střelbu ze vzduchové pušky chceme novou přístavbu střelnice vybavit moderními elektronickými terčovými zařízeními SETA, kterými nahradíme stávající značně opotřebené a dosluhující zařízení na papírové terče z dob Svazarmu.

Velký dík patří Obci Březolupy, Zlínskému kraji, MŠMT, Národní sportovní agentuře a všem privátním sponzorům za podporu naší úspěšné činnosti.

Rádi v našich řadách uvítáme mladé zájemce o sportovní střelbu, nejprve ze vzduchových pušek, následně z malorážných pušek. Pište a volejte na kontakty uvedené na našem webu, jsme tady pro Vás.